Wie is de baas?

maandag 20 maart 2017
Vroeger was de baas de baas. Lekker duidelijk. Maar nu moet een werkgever ervoor zorgen dat hij aantrekkelijk is. Hoe zorg je voor aantrekkelijk werkgeverschap?
Wie is de baas?

 

Al voordat mensen actief naar een baan zoeken hebben ze een indruk over een organisatie. Potentiële arbeidskrachten letten daarbij op de voordelen die zij denken te behalen.

 

Duurzame arbeidsrelatie

Aantrekkelijk werkgeverschap richt zich niet langer alleen op potentiële werknemers en werknemers in een organisatie, maar ook op zelfstandige professionals. Aantrekkelijk werkgeverschap gaat dan ook steeds meer over het vermogen om een duurzame arbeidsrelatie te ontwikkelen met arbeidskrachten, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie.

 

Dimensies aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap heeft verschillende dimensies. Het kan betrekking hebben op de match van de waarden van de organisatie met de persoonlijke waarden van een werknemer. Het kan ook zijn ingegeven door andere kenmerken van een organisatie, zoals de organisatiestructuur, het beloningssysteem, de mogelijkheden tot doorgroei en dergelijke.


Beide dimensies lopen door elkaar en de mix van beide bepaalt de mate van aantrekkelijk werkgeverschap. Het gaat om de persoonlijke fit die een medewerker ervaart met de organisatie en met de job of klus die zich aandient. Ook de aansluiting met collega’s en met de leidinggevende of opdrachtgever speelt daarin een rol. Het belang daarvan neemt toe, nu de arbeidsrelaties in hoog tempo veranderen en een langdurig commitment tussen werkgever en arbeidskracht niet meer vanzelfsprekend is.

 

De kracht van storytelling voor managers

Masterclass met Gabriël Anthonio

 

Medewerkers verwachten dat u ze motiveert en inspireert. Storytelling is hiervoor een krachtig instrument. Heeft u behoefte aan een nieuwe invalshoek, een andere manier van werken dan vanuit de bekende managementboeken en spreadsheets? Ontdek de kracht van het verhaal dat bij uzelf, uw team en organisatie past! Lees meer en schrijf u in.

 

Wanneer: 22 juni 2017

Waar: Landgoed Groot Kievitsdal | Baarn

 

Differentiatie naar generaties
Wil een organisatie een aantrekkelijke werkgever zijn voor verschillende generaties, dan moet zij rekening houden met de specifieke wensen en leeftijd gerelateerde factoren van verschillende generaties. Millennials hechten waarde aan flexibele werkcondities, ondersteuning van de individuele ontwikkeling en aan doel- en resultaatgericht werken. Bij oudere generaties liggen de accenten meer op de arbeidsomstandigheden en het op peil houden van kennis en kunde om het werk wat mensen doen zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.


Om voor verschillende doelgroepen het imago van een aantrekkelijk werkgever hoog te houden, is het raadzaam ruimte te hebben voor differentiatie. Laat opleiding, beoordeling, beloning en flexibiliteit daarom afhangen van de individuele wensen en behoeften, talenten, skills en prestaties van medewerkers. Zorg voor maatwerk!

 

Lees ook: ‘Wanneer is een werkgever aantrekkelijk voor talenten?’ en ‘Hoe talent behouden’