Waar gaan we heen met leiderschap?

maandag 19 december 2016
De leiders die we steeds meer nodig hebben zijn in staat om het doel van het werk centraal te stellen en zichzelf daarbij dienend op te stellen. Het gaat niet om hen, het gaat om de missie.
Waar gaan we heen met leiderschap?

 

Vroeger was de manager degene met de meeste vakkennis. Maar organisaties stellen steeds hogere eisen aan medewerkers. Leiderschap wil zeggen dat u zorgt voor een team met mensen met de juiste expertise. Uw rol is zorgen dat zij zich als expert kunnen ontwikkelen en dat de samenwerking goed loopt. De vaardigheid om mensen aan te sturen wordt belangrijker dan inhoudelijke kennis.

 

Zelfsturing

Nieuwe organisatievormen komen niet altijd goed uit de verf. Je ziet vaak oude reflexen terugkomen: de directie bepaalt hoe het team invulling moet geven aan zelfsturing. We zitten in een leerproces. De directie moet medewerkers de ruimte geven en enthousiast maken om hun eigen werk te organiseren, de medewerkers moeten die handschoen oppakken. Dat laatste is ook lastig, want de reflex is vaak dat we geen fouten willen maken, en dat houdt ons tegen.

 

Coachend Leidinggeven
Excelleren door sturend loslaten

Door coachend leiding te geven voorkomt u dat talenten u verlaten, laat u medewerkers beter presteren en creëert u teams die willen scoren. Lees meer en schrijf u in. 

 

 

Wanneer: 24 januari 2017
Waar: Jaarbeurs Utrecht Meetup

 

Invloed van technologie

Nieuwe technieken hebben voor ons dagelijks leven meer gevolgen gehad dan voor de manier waarop leiding wordt gegeven. Naar verwachting komt daar de komende vijf jaar verandering in.De invloed van technologie op leiderschap is tot nu toe tamelijk gering. Managers zullen mensen virtueel in plaats van fysiek moeten kunnen aansturen, kunnen omgaan met zeer heterogene teams, en grote informatiestromen kunnen managen. Ze moeten snel vertrouwen weten op te bouwen, kunnen inspireren, conflicten in gedistribueerde teams kunnen hanteren, in staat zijn om heldere doelen te stellen en hun mensen te coachen. Het zijn deze managementvaardigheden en -praktijken die komende jaren door technologie worden verrijkt op manieren die we ons misschien nog niet hebben gerealiseerd, maar die op termijn duidelijker worden.

Bekijk het filmpje over ‘vier dimensionaal leiderschap'. 

 

Lees ook:Nieuwe eisen leiderschap door mondiale trends’ en ‘Een winning team: er is meer nodig dan alleen de juiste mensen