Hoe talent behouden

maandag 20 februari 2017
Talentgericht leiderschap en talentmanagement betekent dat u oog hebt voor uw mensen. Echt weten wat uw medewerkers weten, willen, kunnen en doen.
Hoe talent behouden

 

Talent hebben
Er is vaak spraakverwarring over talenten, talentmanagement en competenties. Talent hebben gaat over de eigenschappen waarmee iemand wordt geboren. Die kun je vervolgens ontwikkelen tot competenties. Een aangeboren talent is dus een latente competentie. Maar je kunt ook competenties ontwikkelen zonder dat je daar talent voor hebt. Dat zijn dan aangeleerde competenties. Bijvoorbeeld samenwerken. Dat kan in je zitten, maar je kunt dat ‘trucje’ ook leren zonder dat het in je zit. Competenties die zijn ontwikkeld uit aangeboren talenten zijn duurzamer en maken meer onderdeel uit van je identiteit. Talent zijn is iets totaal anders en talentmanagement heeft juist alles te maken met het ‘talent zijn’.

 

Talent zijn
Iemand die een talent ís, is iemand die zijn geld waard is, die zijn salaris terugverdient, die waarde creëert voor een organisatie. Een werkgever die aan talentmanagement doet, zorgt ervoor dat zijn medewerkers talenten zijn, dat de investeringen in deze mensen worden terugverdiend. Daarbij is het gewenst dat die medewerker iets kan, competenties heeft, maar minstens zo belangrijk is dat iemand iets wil. Talent is goed, ambitie is beter.

 

 

De kracht van storytelling voor managers

Masterclass met Gabriël Anthonio

 

Medewerkers verwachten dat u ze motiveert en inspireert. Storytelling is hiervoor een krachtig instrument. Heeft u behoefte aan een nieuwe invalshoek, een andere manier van werken dan vanuit de bekende managementboeken en spreadsheets? Ontdek de kracht van het verhaal dat bij uzelf, uw team en organisatie past!
Lees meer en schrijf u in. 

 

Wanneer: 22 juni 2017

Waar: Landgoed Groot Kievitsdal | Baarn

 

Talenten behouden
Hoe je talenten moet ontwikkelen hangt bijvoorbeeld af van of je een prestatieorganisatie bent of dat er een sterke leercultuur is in de organisatie. In het algemeen moeten werkgevers wel beseffen dat ze gebruik kunnen maken van de talenten, ambitie, tijd en vrijheid van hun medewerkers. Dat is een groot goed en een enorme verantwoordelijkheid.

 

Een aantal tips:

  • Smeed hechte banden
    Bescherm en steun medewerkers. Dit is het cement voor een duurzame onderlinge verstandhouding.
  • Bespaar niet op opleiding
    Voorkom ad hoc trainingen en laat het opleidingsprogramma onderdeel zijn van de HR-strategie.
  • Train en mobiliseer bestaand talent
    Geef talenten uitdagingen en inspiratie. Train ze in nieuwe vaardigheden of bied ze afdeling overschrijdende projecten aan.
  • Beloon toptalent

Geef geen wilde bonussen, maar wel loon naar prestatie. Zo worden toptalenten erkend. Focus meer op de doelen zelf in plaats van op beoordelingen en maak afspraken over lange termijn beloningen.

 

Lees ook: ‘Bent u een lean manager?’ en ‘Wanneer is een werkgever aantrekkelijk voor talenten?’